Poszukujemy nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych położonych w atrakcyjnych lokalizacjach we Wrocławiu lub pod Wrocławiem:
  •  o ustabilizowanym stanie prawnym
  • pozwalające na realizację inwestycji mieszkaniowych (zabudowa jedno- i wielorodzinna).
Jeśli posiadasz taką nieruchomość, w składanej ofercie uwzględnij:

- lokalizacje i powierzchnie gruntu
- przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania
- proponowaną cenę
- kontakt do osoby odpowiedzialnej za przygotowanie oferty

Błąd: Brak formularza kontaktowego.